Regulamin

REGULAMIN ELIMINACJI FESTIWALOWYCH
48. FAMA | www.fama.org.pl

 

1| Eliminacje stanowią formę rekrutacji do udziału w 48. Festiwalu Fama, który odbędzie się w dniach 13-26 sierpnia 2018 w Świnoujściu. Eliminacje odbywają się w wybranych miastach Polski. Prawo do ich realizacji posiada każda jednostka, która uzyska akceptację organizatora Festiwalu Fama. Eliminacje stanowią jedną z form postępowania kwalifikacyjnego Festiwalu Fama.

 

2| W eliminacjach mogą brać udział studenci lub osoby związane ze studenckim ruchem artystycznym lub młodzi twórcy, reprezentujący różnorodne rodzaje aktywności artystycznej.

 

3| Kandydaci proszeni są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Eliminacji wraz z wymaganymi załącznikami.

 

4| Artyści zaproszeni do udziału w eliminacjach przygotowują prezentacje w poszczególnych kategoriach:

 

ZESPOŁY MUZYCZNE, WOKALIŚCI | trzy utwory, z których dwa zostaną zaprezentowany podczas eliminacji, trzeci na życzenie Jury.

 

SZTUKI SCENICZNE – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC | fragment przedstawienia, etiudy teatralnej, monodramu, pokazu tanecznego, happeningowego lub performance art, około 20 minut.

 

SZTUKI SCENICZNE – KABARET | trzy prezentacje (np. skecz, piosenka), z których dwie zostaną zaprezentowane podczas eliminacji, trzecia na życzenie Jury.

 

SZTUKI WIZUALNE – MALARSTWO, GRAFIKA, RZEŹBA / INSTALACJA, VIDEO ART, INTERMEDIA / FOTOGRAFIA / SCENOGRAFIA | prezentacja własnych prac lub ich reprodukcji, których ilość określa organizator danych eliminacji, wykonanych w dowolnej technice.

 

SZTUKI WIZUALNE – FILM | pokaz filmów lub fragmentu filmu nie dłuższy niż 20 minut.

 

LITERACI, DZIENNIKARZE, KRYTYCY SZTUKI, ANIMATORZY KULTURY, INSPICJENCI | opis dotychczasowego dorobku (Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) do wglądu Jury w dniu/dniach eliminacji.

 

5| W skład Jury eliminacji wchodzą osoby zaproszone przez organizatorów eliminacji – muzycy, krytycy, dziennikarze, autorzy, pedagodzy – oraz przedstawiciele organizatora Festiwalu Fama lub Rady Programowej Festiwalu Fama.

 

6| Jury, uwzględniając poziom artystyczny prezentacji, ma prawo do udzielenia Rekomendacji do udziału w Festiwalu Fama 2018 w Świnoujściu. Otrzymanie Rekomendacji oznacza, że dany artysta jest brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik Festiwalu. Rekomendacja nie jest równoznaczna z gwarancją zakwalifikowania się do udziału w Festiwalu. Ostateczną decyzję o zaproszeniu na Festiwal osób rekomendowanych podejmuje Organizator, nie później niż do dnia 30.06.2018.

 

7| W wyjątkowym przypadku – uzasadnionym przez wysoki poziom artystyczny prezentacji, jednoznacznie wyróżniający dany podmiot na tle innych kandydatów – Jury ma prawo do przyznania Zaproszenia do udziału w Festiwalu Fama 2018 w Świnoujściu. Zaproszenie jest równoznaczne z gwarancją zakwalifikowania się do udziału w Festiwalu. Przyznanie Zaproszenia określają następujące zasady:

 

7.1. Jury nie jest zobowiązane do przyznania Zaproszenia.
7.2. Jury może przyznać maksymalnie jedno Zaproszenie podczas danych eliminacji, niezależnie od ilości dziedzin artystycznych, jakie dane eliminacje obejmują.
7.3. Werdykt Jury odnośnie przyznania Zaproszenia musi być jednogłośny i znajdować uzasadnienie w wysokim, ponadprzeciętnym poziomie artystycznym prezentacji danego kandydata.
7.4. Werdykt jury odnośnie przyznania Zaproszenia musi zostać zaakceptowany bądź przez Dyrektor Programową Festiwalu, bądź przez członka Jury wskazanego do tej decyzji przez Dyrektor Programową Festiwalu.

 

8| O przyznaniu ewentualnych dodatkowych nagród Eliminacji decydują organizatorzy i Jury eliminacji regionalnych.

 

9| Organizatorzy Eliminacji nie pokrywają kosztów przejazdu, transportu i pobytu uczestników.

 

10| Udział w Eliminacjach oznacza akceptację Regulaminu Eliminacji oraz Regulaminu Festiwalu Fama.

 

11| Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Festiwalu Fama.

POBIERZ

 

Regulamin Eliminacje FAMA Wrocław
Regulamin FAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *